Quyết định Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021

Thứ sáu - 02/04/2021 14:21
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                        Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
       Số: 05/QĐ-THBS                   Thanh Tuyền, ngày  25  tháng  3  năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ,quy chế quản lý và sử dụng 
tài sản công năm 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC
         Căn cứ vào Thông tư số 28/2020/TT – BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
           Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp đơn vị công lập;
          Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
         Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên bộ Giáo dục  và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ  Quyết định số 54/2011/ NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011, Thông tư số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BLĐTBXH ngày 30/12/2011,Công văn hướng dẫn số 365/ SGDĐT-TCCB ngày 16/03/2012 V/v phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được hưởng kể từ T5/2011 đối với nhà giáo có mã ngạch 15…
     Căn cứ Quyết định số 29/2016/ QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về chế độ, chính sách hỗ trợ  đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên  ngành Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương;
       Căn cứ Quyết định số 21 /QĐ- PGDĐT ngày  13  tháng 01 năm 2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng;
        Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị.                                
QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trường Tiểu học Bến Súc năm 2021. (Quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo)
      Điều 2. Quy chế được áp dụng  kể từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
Hiệu trưởng nhà trường  phối hợp với Chủ tịch công đoàn  tổ chức triển khai đến tất cả CB; GV; NV thực hiện đúng Quy chế này; các Quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi hoặc có những yêu cầu khác của đơn vị.
       Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, bộ phận kế toán, cán bộ, giáo viên, nhân viênTrường Tiểu học Bến Súc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
     Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT(b/cáo);
- Phòng TC;KBNN (b/cáo);                                                                    ( Đã ký)
- Website trường (c/khai);
- Như Điều 3 (t/hiện);                                                                       Lê Văn Hòa 
- Lưu: VT, V5 .                                                                                                    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 98
  •   Tháng hiện tại 39,142
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,194