Quyết định Về việc ban hành quy chế tiếp công dân năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo

Thứ tư - 14/04/2021 09:42
  PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                        Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
          Số:   15 /QĐ-THBS                                  Thanh Tuyền, ngày 09 tháng  4  năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tiếp công dân

năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC
         Căn cứ vào Thông tư số 28/2020/TT – BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
        Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị.
                                                        QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Ban hành Quy chế tiếp công dân Trường Tiểu học Bến Súc năm học 2020- 2021 và những năm tiếp theo. (Quy chế kèm theo)
      Điều 2. Quy chế được áp dụng  kể từ ngày ký.
Hiệu trưởng nhà trường tổ chức triển khai đến tất cả CB; GV; NV thực hiện đúng Quy chế này; Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi hoặc có những yêu cầu khác của đơn vị.
     Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Bến Súc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
     Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT(b/cáo);
- Website trường (c/khai);                                                                         ( Đã ký)
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT, V5 .                                                                                   Lê Văn Hòa                 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 21
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 19
 
  •   Hôm nay 1,009
  •   Tháng hiện tại 34,206
  •   Tổng lượt truy cập 1,461,258