Kế hoạch về việc phòng, chống dịch Covid-19 và đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch

Thứ năm - 25/02/2021 16:33
       PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số:  06 /KH-THBS                                               Thanh Tuyền, ngày  17  tháng 02 năm 2021
KẾ HOẠCH
Về việc phòng, chống dịch Covid-19 và đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch
Thực hiện Kế hoạch 227/KH-SGDĐT ngày 08/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh;  
Thực hiện Kế hoạch 10/KH-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng về công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; 
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị;
Trường Tiểu học Bến Súc xây dựng kế hoạch phòng, chống và đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích
Huy động sức mạnh của toàn thể CB; GV; NV vào việc phòng, chống dịch Covid-19
Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ - giáo viên - nhân viên cùng phụ huynh, học sinh toàn trường tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bị nhiễm, đi và về từ vùng có dịch, xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch trong nhà trường, cộng đồng.
2. Yêu cầu
Thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh; đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý với nhà trường, toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên trong đơn vị và phụ huynh học sinh, học sinh.
Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong nhà trường.
Tất cả CB; GV; NV trong nhà trường bằng các phương tiện truyền thông Mail; Zalo…yêu cầu PHHS trang bị cho các em ca,  01 bình nước uống riêng, 01 khăn sạch dùng để vệ sinh cá nhân cho mình.
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Tổ chức đón học sinh trước cổng trường, không để PHHS vào sân trường. Tuyệt đối không để học sinh ăn sáng trong sân trường.
Trước khi vào sân trường, tất cả học sinh đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn mới được vào lớp học của mình.
Học sinh xếp hàng theo khối lớp (05 hàng) theo bảng hướng dẫn. Cổng phụ dành cho lớp một; cổng chính lớp hai; ba. Cổng tiếp phẩm lớp bốn; năm.
Thời gian đón học sinh từ 6giờ 30 phút hằng ngày.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Trước khi vào trường, vào lớp
  1. Ban Giám hiệu
 -Hiệu trưởng: Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của các bộ phận theo sự phân công. Giám sát quá trình thực hiện việc bố trí nơi chờ của PHHS, xếp hàng các khối lớp, việc đo thân nhiệt và rửa tay của lớp 1, 2.
- Phó Hiệu trưởng 1 (đ/c Mai Hằng): Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh các lớp học, vệ sinh toàn trường, dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho công tác đo thân nhiệt, rửa tay…và quy trình thực hiện theo kế hoạch của khối lớp 3;4;5.
- Phó Hiệu trưởng 2 (đ/c Sơn): Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh các nhà vệ sinh, hành lang…, vệ sinh toàn trường, dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho công tác đo thân nhiệt, rửa tay…và quy trình thực hiện theo kế hoạch công tác bán trú, căn tin, các nguồn tiếp phẩm ( xe, người, nhân viên, bảo mẫu…).
             2. Tổ bảo vệ:
    Đ/c Nguyên; Trọng: Hướng dẫn PHHS vị trí chờ, đón, sau khi đưa học sinh đến trường, đón học sinh tan trường. Tuyệt đối không được đứng trước cỗng trường và khu vực học sinh xếp hàng.
    Đ/c Quyền: Khi học sinh đến sớm (trước 6giờ 30 phút) hướng dẫn các em vào khu vực chờ và hàng lớp của mình. Nếu các em đến trường bằng xe đạp, hướng dẫn các em đứng chờ trước cỗng dẫn xe các em vào khu vực nhà xe.
         3.Giáo viên chủ nhiệm
- Khối lớp 1
+ Cô Liễu: Khối trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên trong khối theo sự phân công, trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh khối lớp mình.
+Cô Chung; cô Ngân: Hướng dẫn học sinh khối lớp xếp hàng trước cỗng trường theo vị trí quy định.
+Cô Lan; cô Nhẫn: Hướng dẫn và  cho các em rửa tay bằng dung dịch khô, nếu thấy cần thiết chỉ định các em rửa tay với xà phòng tại 03 bồn rửa tay khối văn phòng.
+ Cô Giàu: Hướng dẫn các em vào lớp học của mình sau khi đã được đo thân nhiệt, rửa tay sạch sẽ. Lưu ý: Các em vào lớp theo từng hàng, không được đùa giỡn và làm các công việc khác…
- Khối lớp 2
+ Cô Yến: Khối trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên trong khối theo sự phân công, trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh khối lớp mình.
+Cô Hường: Hướng dẫn học sinh khối lớp xếp hàng trước cỗng trường theo vị trí quy định.
+Cô Thảo: Hướng dẫn và  cho các em rửa tay bằng dung dịch khô, nếu thấy cần thiết chỉ định các em rửa tay với xà phòng tại dãy bồn rửa mới trang bị đầu dãy phòng học khối lớp một.
+ Cô Kiều; cô Vân: Hướng dẫn các em vào lớp học của mình sau khi đã được đo thân nhiệt, rửa tay sạch sẽ. Lưu ý: Các em đi theo từng hàng về đến lớp của mình, không được đùa giỡn và làm các công việc khác…
- Khối lớp 3
+ Cô Thuy: Khối trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên trong khối theo sự phân công, trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh khối lớp mình.
+Cô Bông; cô Phượng: Hướng dẫn học sinh khối lớp xếp hàng trước cỗng trường theo vị trí quy định.
+Cô Hà: Hướng dẫn và  cho các em theo hàng đến bồn rửa tay với xà phòng tại dãy bồn rửa mới trang bị đầu dãy phòng học khối lớp một.
+ Cô Tuyến; cô Trúc: Hướng dẫn các em vào lớp học của mình sau khi đã được đo thân nhiệt, rửa tay sạch sẽ. Lưu ý: Các em đi theo từng hàng về đến lớp của mình, không được đùa giỡn và làm các công việc khác…
- Khối lớp 4
+ Cô Thanh: Khối trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên trong khối theo sự phân công, trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh khối lớp mình.
+Cô Thảo; cô Trâm: Hướng dẫn học sinh khối lớp xếp hàng trước cỗng trường theo vị trí quy định và đi vào sân trường sau khi được đo thân nhiệt theo hàng, lớp của mình dọc theo phía sau dãy A ( lớp 1) đến trước nhà ăn .
+Cô Hiền, cô Thúy: Hướng dẫn và  cho các em rửa tay bằng xà phòng tại dãy bồn rửa trước nhà ăn.
+ Cô Hưng: Hướng dẫn các em vào lớp học của mình sau khi đã được rửa tay sạch sẽ. Lưu ý: Các em đi theo từng hàng về đến lớp của mình, không được đùa giỡn và làm các công việc khác…và vào lớp bằng sãnh giữa sân trường, theo cầu thang lên lớp học.
- Khối lớp 5:
+ Thầy Bình: Khối trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên trong khối theo sự phân công, trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh khối lớp mình.
+Cô Mẫn, cô Trang: Hướng dẫn học sinh khối lớp xếp hàng trước cỗng trường theo vị trí quy định và đi vào sân trường sau khi được đo thân nhiệt theo hàng, lớp của mình dọc theo phía sau dãy A ( lớp 1) đến trước nhà ăn .
+Cô Hạnh: Hướng dẫn và  cho các em rửa tay bằng xà phòng tại dãy bồn rửa trước nhà ăn.
+ Cô Thu: Hướng dẫn các em vào lớp học của mình sau khi đã được rửa tay sạch sẽ. Lưu ý: Các em đi theo từng hàng về đến lớp của mình, không được đùa giỡn và làm các công việc khác…và vào lớp bằng sãnh giữa sân trường, theo cầu thang lên lớp học.
- Bộ môn
+ Thầy Thành; thầy Thanh; thầy Phương: Hỗ trợ Tổ bảo vệ hướng dẫn PHHS chờ, đón học sinh đúng nơi quy định
+ Thầy Cầu; thầy Keo: Hỗ trợ đ/c Quyền đưa xe đạp các em vào vị trí nhà xe học sinh.
+ Cô Hằng: Hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay học sinh lớp 5
+ Cô Dung: Hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay học sinh lớp 4
+ Cô Thắm: Hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay học sinh lớp 3
+ Cô Tiên: Hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay học sinh lớp 2
+ Cô Ngân: Hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay học sinh lớp 1
+ Cô Yến: Hỗ trợ cô Chung; cô Hường  (lớp 1; lớp 2) trong việc hướng dẫn học sinh đi theo hàng về lớp của mình.
+Cô Thơm: Hướng dẫn học sinh về vị trí chờ, nghỉ ngơi để đo thân nhiệt lại hoặc liên hệ PHHS đón các em về nếu học sinh có biểu hiện không bình thường.
- Khối Văn phòng
+ Thầy Minh: Theo dõi, giám sát các công việc của nhà trường theo quy trình. Hỗ trợ tất cả các khối khi các khối xử lý không kịp hoặc nếu có vấn đề bất thường xảy ra. Rà soát và nắm danh sách học sinh, giáo viên, nhân viên hoặc người thân của học sinh, giáo viên và nhân viên trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh nCoV; báo cáo khẩn về Hiệu trưởng để báo cáo về cấp trên và có biện pháp xử lý kịp thời.
+ Thầy Tuấn: Chuẩn bị và đáp ứng tất cả các yêu cầu về trang thiết bị, ĐDDH, … đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ phục vụ việc Dạy và Học.
+Cô Thùy: Hỗ trợ cô Huệ việc trang bị dụng cụ Y tế, dung dịch khử khuẩn, xà phòng, ca, bình đựng nước uống, khăn lau  cá nhân của học sinh và những dụng cụ thiết yếu… phải có hoặc cần bổ sung.
+Cô Vân: Lập sổ theo dõi trên file excel hằng buổi, ngày, thống kê diễn biến, tình hình học sinh. Thống kê số học sinh nghỉ học, có phép, không phép và lý do không phép. Thống kê cha mẹ học sinh có đi và về từ vùng dịch, nơi nghi ngờ có dịch. Báo cáo Hiệu trưởng hằng ngày.
+Cô Hằng: Vận động, tuyên truyền trong PHHS và kiểm tra học sinh trong việc trang bị ca, nước uống, khăn lau, dụng cụ của học sinh.  Hỗ trợ cô Huệ trong công tác Y tế học đường.
+ Cô Linh: Chuẩn bị và đáp ứng tất cả các yêu cầu về Sách Giáo khoa, tạp chí…phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và tài liệu Dạy và Học.
+ Cô Huệ: Trang bị và hướng dẫn dụng cụ Y tế như: máy đo thân nhiệt, bao tay cho thầy cô chịu trách nhiệm đo thân nhiệt học sinh. Giám sát việc rửa tay của học sinh đảm bảo quy trình. Chuẩn bị tất cả các nhu cầu thiết yếu về Y tế. Liên hệ, phối hợp với Trạm Y tế, Phòng Khám khu vực Thanh Tuyền để hổ trợ nhằm đảm bảo sức khỏe của học sinh khi cần thiết.
    Hướng dẫn học sinh những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người. Kiểm tra, báo giáo viên chủ nhiệm những học sinh không trang bị đầy đủ theo quy định và không giữ gìn vệ sinh cá nhân…Đồng thời kiểm tra; báo cáo; đề xuất  BGH nhà trường về  nguồn Thực phẩm, chế biến, ATTP… nhà ăn, Căn tin và tình hình vệ sinh ở tất cả các nhà vệ sinh, hành lang, sân trường… để được chỉ đạo thực hiện kịp thời.
 Tổ Phục vụ
  Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh theo nhiệm vụ đã phân công. Nơi để bình chứa nước, các vật dụng …trong nhà trường và cá nhân phải luôn sạch sẽ ( kể cả nhân viên hợp đồng) đảm bảo đúng quy định về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh.
   Đảm bảo công tác vệ sinh hành lang lớp học, khối hiệu bộ, sân trường, trước và sau sân trường, nhà vệ sinh. Thùng chứa rác phải sạch sẽ, luôn đậy nắp. Tuyệt đối không có rác ở sân trường, hành lang lớp học…
Lưu ý:
- Không tổ chức chào cờ tập trung tại sân trường, tổ chức sinh hoạt đầu tuần tại lớp học do GVCN đảm trách.
- Khối trưởng khi đo thân nhiệt học sinh phải đeo bao tay (Y tế trang bị)
- Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang từ nhà  đến trường và ngược lại.
- Tuyên truyền PHHS và giáo dục học sinh nhằm cấm tuyệt đối học sinh mua quà, bánh…hàng rong trước cỗng trường. Nếu có học sinh vi phạm sẽ xử lý theo nội quy nhà trường và công tác chủ nhiệm.
  1. Trong lớp học, giờ học:  Sáng – Chiều
       Thực hiện giảng dạy và học tập theo PPCT của Bộ GDĐT quy định. Đảm bảo hồ sơ sổ sách, ĐDDH của giáo viên, dụng cụ học tập của học sinh theo thời khóa biểu. Thực hiện giảng dạy buổi thứ hai tại lớp, không tổ chức lớp linh hoạt.
         Điểm danh và báo cáo Hiệu trưởng đầu buổi sáng, đầu buổi chiều hằng ngày số học sinh đến lớp, vắng mặt ( có lý do; không lý do). Liên hệ PHHS để nắm bắt lý do không đi học.
         Tổ chức, giáo dục, hướng dẫn học sinh lớp mình tự vệ sinh cá nhân thân thể, áo quần, dụng cụ học tập, ca, nước uống, khăn… và vị trí ngồi của mình ( bàn, ghế, hộc bàn…) đảm bảo vệ sinh luôn sạch sẽ theo quy định.
         Hướng dẫn, tổ chức các em rửa tay sạch sẽ. (sau giờ giải lao; khi ra về; đi ăn trưa vào đầu giờ học buổi chiều)
          Thường xuyên theo dõi và phát hiện kịp thời khi có dấu hiệu bất thường của học sinh như: cảm, sốt, ho, hắt hơi…trang bị, hướng dẫn các em đeo khẩu trang và lập tức đưa các em về Phòng Y tế dự phòng. Báo cáo BGH và Y tế trường học để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
     C. Trong giờ ra chơi
     Khuyến nghị các em nên giải lao trong lớp, nếu ra sân trường cần hạn chế đùa giỡn, tham gia các trò chơi vận động thể lực nhiều, tránh tiếp xúc nhiều…Hướng dẫn các em khi tiếp xúc nói chuyện, ho, hắt hơi…đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch.
  1. Trong giờ ăn trưa, nghỉ trưa
 Thực hiện nghiêm túc công tác bán trú, bảo mẫu, VSATTP…Trước, trong và sau khi ăn đảm bảo nghiêm túc nội quy bán trú. Đặc biệt lưu ý về vệ sinh, nói chuyện…và tuyệt đối không dùng ca uống nước chung, dùng ca cá nhân hoặc nước uống đem theo sau khi ăn. Sử dụng đồ dùng cá nhân, không dùng chung bàn chải đánh răng, ca, khăn lau…sau giờ nghỉ trưa.
  1. Khi ra về
        Khi hết thời gian học, học sinh bán trú thực hiện theo khung giờ quy định của nhà trường. Học sinh không bán trú và cuối buổi chiều, GVCN hướng dẫn các em đi từng hàng từ lớp học của mình ra thẳng cổng trường để PHHS đón. Giờ ra về không thống nhất toàn trường mà sẽ cách nhau 10 phút như sau
    Buổi sáng
    10 giờ 30 phút học sinh khối lớp 1.
    10 giờ 40 phút học sinh khối lớp 2; 3.
    10 giờ 50 học sinh khối lớp 4; 5.
    Buổi chiều
     16 giờ 30 phút học sinh khối lớp 1.
    16 giờ 40 phút học sinh khối lớp 2; 3.
    16 giờ 50 học sinh khối lớp 4; 5.
GVCN; GVDM hướng dẫn các em đi thành hành theo lớp mình và giao học sinh trước cỗng trường tại vị trí đón, nhận học sinh.
Tổng PTĐội chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các em ra về đúng theo quy định.Thời gian tương tự đối với học sinh ăn trưa tại trường.
Lưu ý: Tổ bảo vệ hướng dẫn PHHS chờ đón con em mình đúng vị trí quy định. Tuyệt đối không được để PHHS vào sân trường và buôn bán hàng rong trước cỗng trường.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           Thời gian làm việc của tất cả CB;GV; NV bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 phút, kết thúc theo thời gian quy định và yêu cầu của từng nội dung công việc được phân công.
Tất cả CB;GV; NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra. Kế hoạch này sẽ thực hiện xuyên suốt hằng ngày, kể từ ngày học sinh đi học trở lại cho đến khi có thông báo mới.
Báo cáo kịp thời khi có vấn đề phát sinh hoặc có sự việc bất thường xảy ra
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống và đón học sinh đến trường  học trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng để được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
  Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                   - Phòng GDĐT(b/cáo);                                                                          
                    - UBND xã (báo cáo);                                                                                        ( Đã ký)
                    -Website trường (c/khai);
                    - HĐSP (thực hiện);                                                                                        Lê Văn Hòa           
                    - Lưu: VT, V5.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
 
  •   Hôm nay 535
  •   Tháng hiện tại 39,012
  •   Tổng lượt truy cập 1,466,064