Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021

Thứ tư - 26/05/2021 09:33
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số: 10  /BC – THBS                                 Thanh Tuyền, ngày 24 tháng 5 năm 2021
                                                     
                                                     BÁO CÁO
                                        
Tổng kết năm học 2020-2021
Thực hiện Công văn số 84/PGDĐT - GDTH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021;
          Căn cứ kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục của trường năm học 2020- 2021;
          Trường Tiểu học Bến Súc báo cáo tổng kết:
          1. Thực hiện kế hoạch phát triển                            
1.1.Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên
TS/nữ CBQL Nữ Giáo viên N Hành chính Nữ Nhân viên Nữ
56/43 3 1 42 35 6 5 5 2
            So với chỉ tiêu biên chế: Đảm bảo
            1.2. Số lớp, số học sinh
Tổng số lớp học: 28; Tổng số học sinh: 999/436 nữ
Số liệu đối chiếu:
Số học sinh đầu năm Số học sinh cuối năm
Khối /lớp Số lớp Số HS nữ Dân
tộc
K.tật
 
Khối /lớp Số lớp Số HS nữ D/
tộc
K.tật
 
I 6 212 105 5/2 / I 6 214 106 5 /
II 5 199 101 5/4 / II 5 195 101 5 /
III 6 234 113 7/4 / III 6 229 111 8 /
IV 6 208 86 2 / IV 6 204 85 2 /
V 5 153 81 2/1 / V 5 154 82 2 /
+ 28 1006 486 21/11 / + 28 996 485 22/11 /
1.3. So với đầu năm học 2020-2021 và năm học 2019-2020
          - Đầu năm học: Số lớp: không tăng, không giảm.         
 Học sinh: Giảm 10 em trên tổng số.
Trong  đó:
          Chuyển đi: 18 hs; Tỉ lệ : 1,8% ;                  Chuyển đến:  8hs; Tỉ lệ : 0,8 %
           Bỏ học:  0 hs       ;  Tỉ lệ: 0 %
- Năm học 2019-2020; (Số lớp: 28 ; Số học sinh: 1044/512nữ)
Số lớp  tăng: 0 lớp ;  Số học sinh giảm:  48 em ; nữ tăng 27 em.
Nguyên nhân: Do học sinh trường các trường lân cận tổ chức bán trú nên học sinh chuyển đi trường  khác.
Số lớp; số học sinh học 2 buổi/ ngày: 28 lớp/ 996 hs. Giữ vững tỉ lệ 100%
                   Số lớp; số học sinh bán trú: 16 lớp; 529 hs/261nữ. Tỉ lệ: 53,1%
Số lớp: giữ vững ;  Số học sinh giảm: 24 em ;
            2. Nâng cao chất lượng giáo dục
 2.1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung
Triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.  Thực hiện tốt các chủ đề năm học, tổ chức thành công Hội nghị CBVC, thống nhất thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra. Huy động được 150 trẻ 6 tuổi ra lớp; đạt tỷ lệ 100%.
Tổ chức tốt các ngày Lễ hội, Tết trung thu; Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ khác…
Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành và địa phương tổ chức.
         Ngay từ đầu năm, trường sắp xếp thời khóa biểu 2 buổi/ ngày linh hoạt cho học sinh lớp 2 đến lớp 5. (lớp 1 không xếp lớp linh hoạt)  Ban Giám hiệu, Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thực hiện nghiêm túc sổ theo dõi đánh giá lớp linh hoạt cũng như việc soạn giảng theo lịch báo giảng lớp linh hoạt của giáo viên.
         Việc giáo dục học sinh dân tộc, toàn trường có số học sinh dân tộc 22/11nữ    trải đều ở các lớp nên không tổ chức giáo dục chuyên biệt mà giáo dung chung trong chương trình giáo dục phổ thông, trường không có học sinh khuyết tật.
2.2. Thực hiện Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT
Nhà trường triển khai, tập huấn từ họp chuyên môn, tổ lớp đầu năm; GHKI cho tất cả giáo viên nắm bắt, hiểu và cập nhật.
Đối với  giáo viên dạy lớp 1 kể cả giáo viên dạy môn, thực hiện nghiêm túc hàng tháng, giữa kỳ; cuối kỳ, cuối năm về kết quả học tập và rèn luyện học sinh, sử dụng kết quả đánh giá xét hoàn thành chương trình lớp học,  khen thưởng…đúng theo Thông tư quy định. Tuy nhiên, kết quả đánh giá GHKI còn gặp khó khăn, thiếu tính nhất quán trong đánh giá về nội dung học tập các môn học và đánh giá các năng lực đặc thù. Trường đã hướng dẫn, triển khai và thực hiện tốt trong các kỳ còn lại. Các lớp khác thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 đều thuận lợi.
Thực hiện chương trình chuyên môn đúng theo kế hoạch năm học. Thực hiện theo chuẩn kiến thức- kỹ năng các môn học.
Lồng ghép, tích hợp việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, BVMT, KNS… cũng như giáo dục VHGT ( từ tuần 21 theo PPCT) trong các môn học nhằm giáo dục toàn diện học sinh đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, GV – HS tham gia cuộc thi ATGT  nụ cười trẻ thơ năm học 2020 – 2021 do Honda tổ chức với bài 51 của GV và 583 của HS.
3.3.Tổ chức các kỳ kiểm tra và thực hiện các phong trào
Trường tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm; GKI; HKI; GKII; cuối năm nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành về thời gian cũng như báo cáo số liệu sơ, tổng kết.
Các phong trào như “ Viết và áp dụng SKKN”;“ Văn hay- chữ tốt” “ Giải thưởng Sao Khuê”; … và các phong trào Đội cũng được nhà trường chú trọng và đạt được một số kết quả như:
Tổng số viết và áp dụng đề tài sáng kiến cải tiến năm học 2020-2021: 15 đề tài. Hội đồng chấm xét nhà trường chọn 12 đề tài tiêu biểu có thể áp dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả trong trường tiểu học nộp về Hội đồng chấm xét cấp huyện. Kết quả công nhận 05 đề tài đạt cấp huyện.
            Tổ chức thi Trò chơi dân gian: Trường thực hiện ngay từ đầu năm học, ngày lễ hội khai trường, phát động phong trào tham gia trò chơi dân gian trong sân trường những giờ ra chơi, sinh hoạt tập thể…tạo cho các học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích. Tổ chức Hội thi vòng trường 05 trò chơi và trao giải I, II, III , KK cho các em.
Các hoạt động phong trào được nhà trường gắn kết các phong trào thi đua, tổ chức Hội thao, Hội giảng, Hội giao lưu “Giáo viên viết chữ đẹp” giao lưu, tuyển chọn vòng trường, tham gia vòng huyện theo chỉ tiêu giao 07 GV. Kết quả đạt 02 giải KK; 03 GV công nhận. Tổ chức giao lưu “ Văn hay chữ đẹp” Kể chuyện “ Giải thưởng Sao Khuê” vòng trường. Trao giấy khen và công nhận 50 học sinh.
Tổ chức HKPĐ vòng trường, thành lập đội tuyển tham gia HKPĐ vòng huyện. Kết quả HKPĐ vòng huyện đạt 02 giải I; 02 giải II môn đá cầu; 01 giải I; 03 giải II môn bóng bàn; 01 giải II; 01 giải III môn bơi lội; 01 giải II môn cờ vua; 02 giải I điền kinh ( đơn nam, đơn nữ); xếp hạng 4 toàn đoàn.
Tiếp tục tham gia HKPĐ vòng tỉnh với 03 môn thi đấu: Bóng bàn; Đá cầu, Điền kinh 60 m cá nhân. Kết quả vòng tỉnh đạt 01 huy chương vàng; 02 huy chương bạc; 02 huy chương đồng.
            Phong trào thi “Nét cọ tuổi thơ” nhà trường phối hợp với Hội đồng đội xã Thanh Tuyền triển khai thực hiện. Tham gia đầy đủ các Hội thi, Hội giao lưu. Kết quả có 32 bức tranh tham gia Hội thi vòng huyện nhưng chưa có kết quả.
   Hạn chế: Trong năm học, đơn vị đều tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…do ngành, địa phương tổ chức và đạt được một số kết quả. Song kết quả sáng kiến cải tiến công nhận các cấp còn hạn chế.
            3.4. Chất lượng giáo dục học sinh cuối năm ( phụ lục kèm theo)
Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 973/996 hs; Tỉ lệ: 97,7%
 Học sinh rèn luyện trong hè: 23 em; Tỉ lệ: 2,3%
Trong đó: Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 154/154; tỉ lệ 100%
3.5. Thực hiện chương trình 2018, sách giáo khoa lớp 1
Tất cả CB,GV của trường đều được tập huấn về tổng thể Chương trình 2018, thực hiện các module do ngành triển khai. Đối với lớp 1 năm học 2020-2021. Nhà trường Phân công giáo viên  dạy lớp 1 từ tháng 5 năm học 2019-2020. Gồm 7 giáo viên dạy lớp 1 ( 6 giáo viên dạy lớp; 01 giáo viên dự trữ) và 01 giáo viên môn Anh văn, 01 GV Âm nhạc, 01 GV Mĩ thuật, 01 GV Thể dục được tập huấn đại trà chương trình tổng thể. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32/2018/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục.
Cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 1(kể cả giáo viên dạy môn) được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa Cánh Diều, (Trường lựa chọn Bộ sách Cánh Diều ở tất cả các môn) cách khai thác sách mềm vào giảng dạy, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Trường có 6 phòng học/ 6 lớp 1, tất cả đều học 2 buổi/ ngày. Ngoài ra, còn có 3 phòng chức năng và các công trình phụ trợ. Thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát đầy đủ, đảm bảo cho công tác giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018. Thư viện, CBQL, Giáo viên dạy lớp 1 đều có các loại sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy. 100% học sinh đều có Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
3. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, KĐCL
Nhà trường đã điều tra, cập nhật hoàn thành các loại hồ sơ về công tác PCGDTH-CMC; PCGDĐĐT được các cấp kiểm tra và công nhận. (Tính theo địa bàn xã Thanh Tuyền)
Công nhận đạt chuẩn Quốc gia công tác Phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Xóa mù chữ đơn vị xã Thanh Tuyền năm 2020 theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng. Đạt mức độ 3.
Công nhận đạt chuẩn về công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2020 theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng.
Trường giữ vững các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt Kiểm định chất lượng mức độ 2; chuẩn quốc gia mức độ 1.
Hiệu quả đào tạo nhà trường sau 05 năm
 + Học sinh đầu vào năm học 2016-2017: 162 hs; Trong đó tuyển mới: 154 hs; Lưu ban khóa trước: 08 hs .                                                                 
+ Niên khóa 2016-2021: Chuyển đến: 32 hs; chuyển đi: 32 hs;  Lưu ban: 09 hs; BH:0
+ Năm học 2020 - 2021 học sinh HTCT TH: 154 hs.
                    Tỉ lệ: 154/( 162+32-32  ) = 95,1%
 + HTCTTH ĐĐT: Học sinh HTCT TH đúng độ tuổi: 138 /154hs; Khác: 16 hs
                      Tỉ lệ:  138/154 = 89,6%
4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý
4.1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
 Đơn vị thực nghiêm thời gian hội họp chuyên môn, Tổ khối. Lập kế hoạch thao giảng Hội đồng, thao giảng chuyên đề, thao giảng, dự giờ tổ khối nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đồng thời đề ra các phương pháp, biện pháp tổ chức dạy học nhằm đem lại hiệu quả cao như: Thống nhất cải tiến các phương pháp truyền thống; kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học; Dạy học giải quyết vấn đề; tăng cường công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong một tiết học…
          4.2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Công tác phát triển đội ngũ nhà trường luôn quan tâm và chú trọng. Vận động giáo viên tham gia các lớp tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: hiện có 02 giáo viên đang theo học lớp Đại học tại Đại học Thủ Dầu Một. 01 giáo viên đang theo học lớp Đại học do Đại học Vinh tổ chức. Trong năm, 01 giáo viên tốt nghiệp ĐHSP. Ngoài ra, tất cả CB; GV đều tham gia nghiêm túc các lớp học BDTX hè, BD nâng cao trong năm học, tập huấn các Module trực tuyến được đánh giá xếp loại Đạt, Khá, Tốt.
          4.3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục
Thực hiện tốt chủ đề năm học và Nghị quyết sau Hội nghị viên chức đề ra.
         Triển khai Quy chế đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Thông tư 20/2018/ TT- BGDĐT ngày 22/8/2018.
         Kết quả đánh giá cuối năm 2020-2021: Không có giáo viên đánh giá chưa Đạt.
            Tổ chức tập huấn, hội thảo và thao giảng chuyên đề trong hội đồng chuyên môn chuyên đề Dạy Tiếng Việt lớp 1 chương trình 2018;  Phương pháp bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 3; Khăn trải bàn môn Khoa học lớp 4, hoạt động trải nghiệm, bữa ăn tự phục vụ, hoa điểm thưởng…
         Công tác thao giảng, dự giờ đơn vị tổ chức thường xuyên. Tính đến cuối năm học có  239 tiết thao giảng. Trong đó có 04 tiết thao giảng chuyên đề. Tổng số lượt dự giờ 877 lượt. Đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Tổ, bộ phận tuần, tháng, học kỳ, năm học. Đánh giá rút kinh nghiệm nhằm đổi mới công tác. Thực hiện hội họp chuyên môn, tổ đúng quy định.
         4.4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
         Hướng dẫn, triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo TT 20/2018/TT- BGDĐT; TT14/2018/TT-BGDĐT về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; TT17/2017/TT-BGDĐT về kiểm tra công nhận trường đạt KĐCLGD; trường đạt CQG; TT 36/BGDĐT về Công khai trong nhà trường phổ thông; TT 27/2020/TT- BGDĐT; TT 22/2016/TT-BGDĐT về Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học và các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các ngành, các cấp.
Nhà trường tham mưu UBND xã ban hành Quyết định Ban quản lý DT-HT của địa phương, Hiệu trưởng ban hành Quyết định ban quản lý DT-HT trong nhà trường.
         Thường xuyên triển khai, quán triệt nghiêm túc trong CB, GV, NV qua Quyết định và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT… trong các kỳ họp, hội thảo việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
          Năm học 2020-2021, đơn vị không có trường hợp vi phạm về DT-HT.
         Công tác kiểm tra nội bộ trường học
Đầu năm học 2020-2021, nhà trường đã Ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra, đề ra kế hoạch kiểm tra trình Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ kế hoạch Ban hành Quyết định 02 Tổ kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo kế hoạch đề ra gồm kiểm tra: Công tác tuyển sinh, thư viện, tài chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, xanh- sạch- đẹp, hoạt động sư phạm nhà giáo.
4.5. Công tác tổ chức lớp linh hoạt, bán trú
Trường thực hiện học 2 buổi/ ngày 28 lớp. Đạt tỉ lệ 100%. Sau khi kiểm tra khảo sát đầu năm, đơn vị áp dụng thời khóa biểu linh hoạt cho lớp 2 (5 lớp: 3 BD; 2 PĐ); lớp 3 (6 lớp: 3 BD; 3PĐ); lớp 4 (6 lớp: 3 BD; 3 PĐ); lớp 5 (5 lớp: 3 BD; 2 PĐ). Riêng lớp 1 không xếp lớp linh hoạt. Tất cả các lớp đều thực hiện giảng dạy và học tập phù hợp trình độ, đánh giá hàng tháng, căn cứ kết quả đánh giá, nhà trường điều chỉnh sĩ số lớp hàng tháng cho phù hợp với sự tiến bộ của từng học sinh nhằm nâng cao chất lượng.
Trường có 16 lớp với 566 học sinh bán trú. (Cụ thể: Lớp 1: 3 lớp; 105hs; Lớp 2: 3 lớp: 101 hs; Khối 3: 4 lớp: 113 hs; Lớp 4: 3lớp: 86 hs; Lớp 5: 3 lớp: 81 hs) Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về bếp trưởng; bảo mẫu; vệ sinh an toàn thực phẩm... Ban hành các Quyết định về Tổ tự quản; Ban kiểm tra VSATP; …thường xuyên kiểm tra, giám sát hàng ngày kể cả công tác tài chính…Trường tổ chức được mô hình bữa ăn tự phục vụ cho học sinh khối 5 và 01 lớp 4 (4 lớp) . Bên cạnh, luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, ngoài các bản hiệu, panô, áp phích để tuyên truyền trang bị nhà ăn, lớp học…Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú lên thực đơn theo thực đơn dinh dưỡng hàng ngày do Công ty Azinomoto tài trợ, giao nhà bếp chế biến vào chiều thứ sáu hàng tuần, đồng thời công khai trên bảng công khai trước nhà ăn Website trường để phụ huynh theo dõi, kiểm tra, phối hợp.
      Thực hiện việc kiểm nghiệm nguồn nước đảm bảo thời gian (06 tháng), lưu mẫu thức ăn hằng ngày đúng quy trình.
4.6.Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Năm học 2020-2021, tất cả các lớp đều được trang bị máy tính, tivi 60in kết nối internet. Giáo viên dạy lớp, dạy môn đều thực hiện soạn giảng, giảng dạy và học tập trên máy tính đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngoài ra, đơn vị còn 02 đèn chiếu, 02 bảng tương tác trang bị 02 phòng chức năng; 01 phòng nghe nhìn, 01 di động  phòng học. Tất cả đều kết nối mạng Wifi, hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao kết quả  trong công tác giảng dạy và làm việc. Việc giảng dạy học sinh học Tin học được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần theo chương trình “ Cùng em học tin học” với 02 phòng trang bị 80 máy tính kết nối mạng. Đối với lớp 1, lớp 2 cho các em làm quen máy tính với 01 tiết/ tuần.
          5. Thực hiện các phong trào và cuộc vận động lớn của ngành theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 
5.1.Công tác truyền thông về giáo dục
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.      
Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
Xây dựng kế hoạch phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Thực hiện tốt các quy định về An toàn giao thông. “ Xanh - Sạch- Đẹp” trường lớp; Nhà vệ sinh thông minh;  Ngày đọc sách…
Xây dựng được thời gian biểu về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường…
5.2. Phong trào thi đua:  Đơn vị được công nhận là đơn vị văn hoá năm 2020. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đạt kết quả xuất sắc. Thực hiện tốt các quy định về Trường học An toàn. “ Xanh - Sạch- Đẹp” trường lớp.
5.3. Giáo dục Văn hóa Giao Thông: Trường thực hiện nghiêm túc và giáo dục bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN; sinh hoạt Đội TNTP, sao Nhi Đồng, hoạt động ngoại khóa, phối hợp công an xã Thanh Tuyền tổ chức 01 buổi ngoại khóa chuyên đề về thực hiện VHGT; ATNT… tham gia cuộc thi ATGT  nụ cười trẻ thơ năm học 2020 – 2021 do Honda tổ chức với bài 51 của GV và 583 của HS. Cuối năm học, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm về giao thông.
           5.4. Giáo dục môi trường- Kỹ năng sống…: Trường thực hiện nghiêm túc việc dạy và học tích hợp, lồng ghép vào các môn học theo chương trình phổ thông cũng như việc  tạo cảnh quan trường lớp: vệ sinh trường lớp, làm bồn trồng hoa, cây cảnh sân trường, trang trí lớp học, gắn đèn, quạt, nhạc, kệ dép thay đổi nhà vệ sinh.
5.5. Giáo dục thể chất, thẩm mĩ:  Duy trì nề nếp tập thể dục giữa giờ, điệu múa sân trường, trò chơi dân gian… Kết quả không có học sinh không hoàn thành. Đơn vị còn tham gia các hoạt động ngoài giờ nhằm rèn luyện và tăng cường sức khỏe như tổ chức các hội thao thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ trong năm; HKPĐ ; TCDG vòng trường, huyện…
6. Các hoạt động trọng tâm khác
Quy hoạch mạng lưới trường lớp, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo,thiết bị dạy học.
 6.1. Hoạt động thư viện
Mở cửa thư viện phục vụ HS và GV các ngày trong tuần. Cập nhật, bổ sung phần mềm Vemis phân hệ thư viện; ấn phẩm định kỳ như báo Tuổi trẻ; nhân dân; người Lao động; thuốc và sức khỏe…Vận động GV và HS toàn trường tham gia xây dựng tủ sách dùng chung, đạt số lượng: 112 quyển. Kết hợp với Đội TNTP tổ chức ngày hội đọc sách. Tuyên truyền 10 lợi ích của việc đọc sách cho HS. Tổng số lượt bạn đọc năm học có 36.801 lượt, số lượt mượn trả sách, tài liệu tham khảo của giáo viên phục vụ quá trình giảng dạy 312 bản.
Thư viện giữ vững thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 616/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
  6.2. Hoạt động thiết bị
             Thiết bị mở sổ cho mượn đồ dùng tối thiểu cho các lớp, bảo quản và sử dụng ngay từ đầu năm học, các lớp tự bảo quản và sử dụng. Các ĐDDH khác mượn sử dùng hằng ngày và trả lại phòng thiết bị.
Tổng hợp hoạt động năm học

STT

Tổ lớp
Số lượt mượn ĐDDH
 
Số lượt mượn máy tính &máy chiếu
 
Tự làm đồ dùng Ghi chú
1 Lớp 1 3229 2904 12  
2 Lớp 2 1959 2325 10  
3 Lớp 3 3258 1657 12  
4 Lớp 4 855 1234 12  
5 Lớp 5 6220 2401 10  
6 Bộ môn  môn
 
7608 3671 34  
  Cộng 23219 14192 90  
 
6.3. Công tác Y tế học đường – Chữ thập đỏ
 Công tác xã hội: Điều tra lập danh sách học sinh nghèo, khó khăn và có hướng giúp đỡ thiết thực. Tham gia các mô hình hoạt động xã hội như “Tết vì người nghèo, Tương thân – tương ái, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”, thực hiện cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Vận động các cơ quan đoàn thể, mạnh thường quân tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng, ngày Lễ, Tết, “Tết vì người nghèo”…
Phát động phong trào nuôi heo đất Chữ thập đỏ để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, kết quả cuối năm thu đực 54.732.000 đồng
             Công tác chăm sóc sức khoẻ: Phối hợp với Trạm Y tế xã tích cực tuyên truyền phòng bệnh trong trường học. Tham gia tốt phong trào xanh – sạch – đẹp của trường. Thành lập được tủ thuốc CTĐ trong trường học để theo dõi sức khoẻ, cấp thuốc kịp thời cho học sinh cũng như Hội viên của nhà trường, tủ thuốc được bổ sung đầy đủ.
 Kết hợp với Ban thanh tra Công Đoàn nhà trường kiểm tra vệ sinh thực phẩm căn tin trong trường về khâu bảo quản thức ăn: Có tủ đựng thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra nước uống, nhà vệ sinh.
 Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bán hàng đảm bảo về an toàn thực phẩm: Tránh thức ăn ôi, thiu, mốc. Không bán các đồ chơi có tính bạo lực, gây nguy hiểm cho học sinh nên trong năm học vừa qua không có trường hợp ngộ độc thức ăn hay thương tích nào xảy ra.
Đặc biệt phối hợp với Trạm y tế, Trung tâm Y tế xã Thanh Tuyền thực hiện, tuyên truyền… các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và ngành chuyên môn, thực hiện tuyên truyền phòng dịch covid 19 bằng nhiều hình thức…Bên cạnh nhà trường cũng mua sắm trang bị các loại vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Tổng số tiền phục vụ cho công tác y tế tại đơn vị trong năm học 2020-2021là 30.655.261 đồng 
6.4.Các hoạt động Đội- Ngoài giờ lên lớp
Giáo dục các em học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thông qua hình thức kể chuyện trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ, về các tấm gương người tốt việc tốt, giáo dục cho các em thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy trong những buổi chào cờ, sinh hoạt Đội … Tuyên dương kịp thời các gương người tốt việc tốt như một số trường hợp nhặt được tiền, tập, viết… trả lại cho người mất hơn150 lượt. Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm: 2/9, 20/10, 20/11,
22/12, 9/1, 3/2, 8/3,13/3, 26/3, M10/3, 30/4; 1/5 bằng các hình báo cáo ý nghĩa, đố vui có thưởng, văn nghệ, trò chơi dân gian…
Vận động Hội doanh nhân trẻ huyện Dầu Tiếng trao tặng 1 suất học bổng “cặp lá yêu thương” hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho em Huỳnh Thiên Long lớp 3E, cho đến khi em học hết cấp III. Được chi đoàn Thi hành án tỉnh Bình Dương đến thăm nhà và trao 2 phần quà kèm 1.000.000 đ tiền mặt cho em Nguyễn Văn Tho lớp 5 E và em Điều Hận lớp 1 E.
Phối hợp tổ chức lễ khai giảng gắn với chương trình thắm sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. Vận động mạnh thường quân trao trao 20 suất học bổng “ Vòng tay yêu thương” cho học sinh nhèo vượt khó, tổng giá trị 30.000.000 đồng, trao 20 suất học bổng cho học sinh nhèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trao 5 phần quà mỗi phần quà là 2 bộ đồng phục học sinh. Quyên góp ủng hộ 2 chiếc cặp mơ ước năm 2021 trị giá 1.000.000 đồng. Cuối năm được đánh giá xếp loại: Xuất sắc.
Trên đây là kết quả hoạt động năm học 2020-2021 của Trường tiểu học Bến Súc. Rất mong được sự chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hơn nữa trong những năm học tiếp theo./.
Nơi nhận:
- PGDĐT D.Tiếng (báo cáo);
- UBND xã TT(báo cáo)
- BĐD CMHS (báo cáo);
- Website trường (c/khai);
- HĐSP (biết);
- Lưu: VT, V7.                                                                                            
HIỆU TRƯỞNG

      ( Đã ký)
    Lê Văn Hòa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản PGD

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay843
  • Tháng hiện tại17,645
  • Tổng lượt truy cập1,570,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây