Tổ chuyên môn

Giáo viên Đặng Thị Bông Đặng Thị Bông
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 1654684800
Địa chỉ email bongdtthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng An lập - Dầu Tiếng - Bình Dương

Giáo viên Ngô Thị Đa Thuy Ngô Thị Đa Thuy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ 1
Điện thoại:06503531577
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Chung
Giáo viên tổ 1 Nguyễn Thị Thanh Chung
2 Lương Thị Liễu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
Tổ trưởng tổ 1
12+2
Lương Thị Liễu
3 Huỳnh Hoa Phong Lan
Điện thoại:
06503531577
Email: lanhhpthbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Tổ 1
CĐSP
Huỳnh Hoa Phong Lan
4 Doãn Thị Ngọc Giàu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐHSP
Doãn Thị Ngọc Giàu
5 Nguyễn Thị Kim Nhẫn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Nhẫn
Tổ 2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:
06503531577
Tổ trưởng Tổ 2
CĐSP
Nguyễn Thị Yến
2 Nguyễn Ngọc Hường
Giáo viên tổ 2
CĐSP
Nguyễn Ngọc Hường
3 Lê Thị Vân
Điện thoại:01239676226
Email: vanlt2thbensuc@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Giáo viên
Đại học tiểu học
Lê Thị Vân
4 Trần Thị Ngọc Kiều
Giáo viên Trần Thị Ngọc Kiều
5 Huỳnh Thị Phương Thảo
Giáo viên
ĐHSP
Huỳnh Thị Phương Thảo
Tổ 3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Anh Tuấn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên
ĐH
Trần Anh Tuấn
2 Nguyễn Thị Việt Hà
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 3
CĐSP
Nguyễn Thị Việt Hà
3 Đặng Thị Bông
Giáo viên
ĐHSP
Đặng Thị Bông
4 Đỗ Thị Kim Phượng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 2
12+2
Đỗ Thị Kim Phượng
5 Ngô Thị Đa Thuy
Giáo viên Tổ 4
ĐHSP
Ngô Thị Đa Thuy
Tổ 4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Biện Ngọc Đoan Thanh
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
Tổ trưởng tổ 4
ĐHSP
Biện Ngọc Đoan Thanh
2 Biện Ngọc Bích Trâm
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
CĐSP
Biện Ngọc Bích Trâm
3 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
ĐHSP
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
4 Trần Huỳnh Thị Anh Thư
Giáo viên
CĐSP
Trần Huỳnh Thị Anh Thư
5 Võ Kim Ngân
Giáo viên Võ Kim Ngân
Tổ 5
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Minh Thanh Bình
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
ĐHSP
Đặng Minh Thanh Bình
2 Tô Thị Mẫn
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 4
12+2
Tô Thị Mẫn
3 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
12+2
Lê Thị Hạnh
4 Nguyễn Thị Thùy Trang
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 2
12+2
Nguyễn Thị Thùy Trang
5 Phạm Thị Hưng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Tổ 5
CĐSP
Phạm Thị Hưng
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Lệ Thắm
Điện thoại:
06503531577
Tổ trưởng Tổ bộ môn
ĐHSP
Huỳnh Thị Lệ Thắm
2 Huỳnh Thị Lệ Hằng
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Anh văn
CĐSP
Huỳnh Thị Lệ Hằng
3 Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Anh văn
ĐHSP
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
4 Lê Văn Keo
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Mĩ thuật
ĐHSP
Lê Văn Keo
5 Nguyễn Tấn Cầu
Điện thoại:
06503531577
Giáo viên Âm nhạc
12+2
Nguyễn Tấn Cầu
Tổ văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thu Vân
Điện thoại:
06503531577
Văn thư
Tổ trưởng tổ VP
ĐH VTLT
Trần Thị Thu Vân
2 Nguyễn Thị Bích Thùy
Điện thoại:
06503531577
Kế toán
ĐHKT
Nguyễn Thị Bích Thùy
3 Nguyễn Thị Việt Hằng
Điện thoại:
06503531577
TPTĐội
ĐHSP
Nguyễn Thị Việt Hằng
4 Đỗ Thị Hồng Huệ
Điện thoại:
06503531577
Nhân viên Y Tế
TC
Đỗ Thị Hồng Huệ
5 Nguyễn Văn Quyền
Điện thoại:
06503531577
Bảo vệ Nguyễn Văn Quyền
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 17
 
  •   Hôm nay 974
  •   Tháng hiện tại 34,171
  •   Tổng lượt truy cập 1,461,223
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?