• ENGLISH REVIEW-LOP 4

Name:_____________________________________ Class: ___________
REVIEW 1
Exercise 1: Look at the picture and write :
in      on     next to   under
 
a) There is a teddy bear ……………. the bed.
b) There is a pillow………………..…. the bed.
c)  There is a picture………………...the wall.
d) There are four books………..…..the shelf.
e) There is a rug ………………..…..the floor.
f) There is a lamp ……….…the bedside table
g) There is a bed ……………..…the bedroom.
h) There is a car …………………..…the floor.
i) There are  pens…………………the cabinet.

Exercise 2: Read and answer these questions
a) How many pictures are there on the wall ?
…………………………………………………………………
b) How many computers are there on the table ?
…………………………………………………………………
c) How many chairs are there in the living room ?
…………………………………………………………………
d) How many pillows are there on the sofa ?
…………………………………………………………………
e) How many oranges are there on the table ?
…………………………………………………………………
f) How many people are there in the living room ?
…………………………………………………………………
h) How many sofas are there in the living room ?
…………………………………………………………………
i) How many televisions are there on the TV stand ?
…………………………………………………………………
 


Exercise 3:  Make questions for these answers
a) There is a bed in the bedroom.
How many beds are there in the bedroom ?
b) There are two pillows on the bed.
………………………………………………………………………………………..
c) There is  a lamp on the cabinet.
………………………………………………………………………………………..
d) There are four books in the bag.
………………………………………………………………………………………..
e) There is a cabinet in the living room.
………………………………………………………………………………………..
f) There are two rugs on the floor.
………………………………………………………………………………………..
g) There is a blanket on the bed.
………………………………………………………………………………………..
Exercise 4 Look, read and write  : is or are
a) There …………..a book under the cupboard. e) There …………..a cage on the table.
b) There …………..two  boxes on the bed. f) There …………..a chair on the rug.
c) There …………..a compass behind the door. g) There ………three pencils under the chair.
d) There …………..a bag on the bed. h) There …………. a cupboard in the bedroom.Exercise 5: Read and circle the correct words
a) That is  / are our new whiteboard.
b) This is / Theseare new tables.
c) Those are new coat hook / coat hooks.
d) How many pictures / picture are there on the wall ?
e) Do you likes / like our  new things ?
f) Are / Is these new tables ? Yes, they are.
g) This is a new board / boards.
h) That is / Those are new drawers.
i) This is my picture / pictures.
j) How many pencil / pencils are there in the pencil case.
k) That is a new poster / posters on the wall.
l) These are eleven computers in / on the computer room.
m) Are those new chairs ? No, theyare / they aren’t.
n) Is that a new board ? Yes / No , it is.
Exercise 6 Look and write
This That These Those

a) That is a new table.

b) ………… is a new picture.

c) ………… are new computers.

d) ………… is a new poster.

e) …………are pencil cases.

f) ………… are new coat hooks.
     
g) …………are  new pencils . h) ………… is my bag. i) ………… is a white board.


Exercise 7:Circle the odd one out
 1.  
a) bed b) cabinet c) shelf d) seventeen
 1.  
a) That b) the c) This d) Those
 1.  
a) bed b) on c) under d) behind
 1.  
a) blanket b) pillow c) bed d) garden
 1.  
a) juice b) rice c) meat d) fish
 1.  
a) seven b) eighteen c) twenty d) shelf
 1.  
a) bedroom b) lamp c) bathroom d) kitchen
 1.  
a) water b) milk c) juice d) pizza
 1.  
a) nice b) drawers c) big d) new
 1.  
a) book b) bag c) pencil d) rug

Exercise 8: Read and complete the sentence.
a) What are these ? ……………… are new books.
b) ……………………those ? Those are nice pictures.
c) What is that ? That …………………… a big cabinet.
d) ………… are these ? These are posters.
e) There ………… a picture on the wall.
f) What is ………… ? This is a blue bag.
g) Are these blankets ? Yes, they …………
h)What are those ? Those ………… big posters.
i) How many windows ………… there ? There are two windows.
j) How many ………… are there in the classroom ? There are eleven boys.
k) What are those ?  Those………… my pencils.
l) Is this a new chair ? …………, it is.
m) There ………… ten girls in the classroom.
n) How many boards are there in the classroom ? There is a …………
o) ………… those your balls ? Yes, they are.
p) There is  ………… big desk in the classroom.
q) That ………… David’s bag.

 

  Thông tin chi tiết

Tên file:
ENGLISH REVIEW-LOP 4
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu
Gửi lên:
03/03/2020 19:09
Cập nhật:
03/03/2020 19:09
Người gửi:
thbensuc
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
778.10 KB
Xem:
155
Tải về:
5
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học Bến Súc:

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 9
 •   Máy chủ tìm kiếm 2
 •   Khách viếng thăm 7
 
 •   Hôm nay 846
 •   Tháng hiện tại 34,043
 •   Tổng lượt truy cập 1,461,095
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?