• Đề KIỂM TRA ÔN TẬP KHỐI 3 ( Lần 5) 2019 - 20

Tröôøng: Tieåu Hoïc Bến Súc
Lôùp: 3….
Hoï vaø teân: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thöù . . .  ngaøy  . .thaùng 4 naêm 2020
Kieåm tra ôn tập
Moân: Toaùn
Thôøi gian: ….. phuùt

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1đ)
a) Kết quả của phép nhân: 437 x 2 = ?
            A. 854            B. 864        C. 874   D. 884
b) Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:
          A. 600 B. không có giá trị        C. 6    D. 60
Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1đ)
a) Lan có 72 bông hoa, Huệ có 8 bông hoa. Hỏi số bông hoa của Lan gấp mấy lần số bông hoa của Huệ?
       A. 8 bông hoa             B. 8 lần       C. 9 bông hoa          D. 9 lần
b) Tìm  số ô vuông có trong hình sau:
                                                                     A. 2
                                                                 B. 4
                                                                     C. 9
                                                                     D. 18
                                                     
Câu 3: Một viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Chu vi viên gạch đó là: (1đ)
        A. 40 cm      B. 60 cm C. 80 cm D. 100 cm
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1đ)
        a) 16 + 44 : 4 = 15
        b) Với hai số 54 và 9, ta có: số lớn bằng số bé.   
        c) 965      5
            46      193
              15
                0
   d) Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn thì trước tiên ta thực hiện các phép tính ngoài ngoặc.
>   <   =


Câu 5:                     ?    (1đ)                   
         a/  760g + 140g …  1kg
Description: tải xuống          b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
           Đồng hồ chỉ mấy giờ?
      A. 7 giờ 55 phút.           B. 11 giờ 35 phút.                         
           C. 7 giờ kém 5 phút.     D. 12 giờ kém 25 phút
Câu 6: (1đ)
       a) Đặt tính rồi tính:
               457 : 4
     ……………………….
    ……………………….
    ……………………….
    b) Tính:
201 + 39 : 3 = ………………………
                    = ………………………..
Câu 7: Tìm x: (1đ)
              x x 132 = 312  x  (5 – 3 – 2)
             …………………………………….
             …………………………………….
            …………………………………….
            ……………………………………
Câu 8: Người ta xếp đều 800 cây giống vào 5 luống. Trên mỗi luống, các cây giống được chia đều thành các hàng, mỗi hàng có 8 cây. Hỏi mỗi luống có bao nhiêu hàng cây giống? (1đ)
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. (1đ)
Trả lời: Chu vi mảnh đất là: ……………………………………
Câu 10: Tuổi của chị bằng  tuổi của bố. Tuổi của bố kém tuổi của ông là 64 tuổi. Biết tuổi của ông là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số tuổi của mỗi người. (1đ)
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………                                                                                                        
*Ghi chú: Ôn luyện học thuộc các bảng nhân, chia từ 2 đến 9.
 
Tröôøng: Tieåu Hoïc Bến Súc
Lôùp: 3….
Hoï vaø teân: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thöù . . .  ngaøy  . .thaùng 4 naêm 2020
Kieåm tra ôn tập
Moân: Tiếng Việt
Thôøi gian: ….. phuùt

A/ Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (Các bài từ tuần 15 – 17)
        B/ Ôn luyện đọc hiểu kết hợp Luyện từ và câu:

                                           
HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
1. Ngày xưa, có một nông dân người Chăm rất siêng năng. Về già, ông để dành được một hũ bạc. Tuy vậy, ông rất buồn vì cậu con trai lười biếng.
Một hôm, ông bảo con:
- Cha muốn trước khi cha nhắm mắt thấy con kiếm nổi bát cơm. Con hãy đi làm và mang tiền về đây !
2. Bà mẹ sợ con vất vả, liền dúi cho một ít tiền. Anh này cầm tiền đi chơi mấy hôm. Khi chỉ còn vài đồng mới trở về đưa cho cha. Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao. Thấy con vẫn thản nhiên, ông nghiêm giọng:
- Đây không tiền con làm ra.
3. Người con lại ra đi. Bà mẹ chỉ dám cho ít tiền ăn đường. Ăn hết tiền, anh ta đành tìm vào một làng xin xay thóc thuê. Xay một thúng thóc được trả công hai bát gạo, anh chỉ dám ăn một bát. Suốt ba tháng, dành dụm được chín mươi bát gạo, anh bán lấy tiền.
4. Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông ném luôn mấy đồng tiền vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt :
-  Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm vụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.
5. Ông đào hũ bạc lên, đưa cho con và bảo :
- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc không bao giờ hết chính là hai bàn tay của con.
                                                                        TRUYỆN CỔ TÍCH CHĂM
            


                                                                                               
Câu 1:  Ông lão người Chăm buồn vì chuyện gì? ( 0,5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
    A. Ông đã già.
    B. Con trai của ông lười biếng.
    C.  Bà lão nhà ông bị bệnh nặng.
    D.  Con trai của ông bị bệnh.
Câu 2: Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào? ( 0,5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
    A. Người học giỏi.     
    B. Người kiếm thật nhiều tiền đem về nuôi ba mẹ.
    C. Người chăm chỉ, biết tự kiếm được bát cơm để nuôi bản thân.
    D. Người kiếm được nhiều hũ bạc.
Câu 3: Vì sao ông lão vứt tiền xuống ao? ( 0,5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
   A. Vì ông lão muốn thử xem đồng tiền ấy có phải tự tay con mình kiếm ra không.
   B. Vì ông lão muốn thử xem đồng tiền ấy có phải là tiền thiệt không.
   C. Vì ông đã biết tiền đó của bà mẹ đưa cho con mình.
   D. Vì ông biết rằng tiền ấy không phải tự tay con mình kiếm được.
Câu 4: Hãy tìm và viết những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này”? (0,5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân mình ? (1đ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Từ câu chuyện trên, em hãy viết 1 đến 2 câu nói lên cách giáo dục con của cha mẹ? (1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Câu nào được đặt theo mẫu Ai thế nào? (0,5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
    A. Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao.
    B. Một nông dân người Chăm rất siêng năng.
    C. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.
    D. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra.
Câu 8: “Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất.” (0,5đ)
 Câu văn trên có bao nhiêu từ chỉ hoạt động, đó là những từ nào?
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
      A. 2 từ chỉ hoạt động. Đó là từ non, sát.
      B. 2 từ chỉ hoạt động. Đó là từ trồi, xòa.
      C. 2 từ chỉ hoạt động. Đó là từ non, lá.
      D. 2 từ chỉ hoạt động. Đó là từ vừa, sát.
Câu 9: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô ¨ trong đoạn văn sau: (1đ)
Cây bình bát       cây bần cũng phải quây quần thành chòm          thành rặng         rễ phải dài        phải cắm sâu vào lòng đất.
 

  Thông tin chi tiết

Tên file:
Đề KIỂM TRA ÔN TẬP KHỐI 3 ( Lần 5) 2019 - 20
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu
Gửi lên:
07/04/2020 19:29
Cập nhật:
07/04/2020 19:29
Người gửi:
thbensuc
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
73.88 KB
Xem:
156
Tải về:
18
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học Bến Súc:

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 383
  •   Tháng hiện tại 34,723
  •   Tổng lượt truy cập 1,461,775
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?