Img 20220611 190502

2 lượt xem

Img 20220611 190513

2 lượt xem

Img 20220611 190519

1 lượt xem

Img 20220611 190523

2 lượt xem

Img 20220611 190525

1 lượt xem

Img 20220611 190529

1 lượt xem

Img 1654874792273 1654949049056 Copy

2 lượt xem

Img 1654874792348 1654949049285 Copy

1 lượt xem

Img 1654874792432 1654949049476 Copy

0 lượt xem

Img 1654874792620 1654949049880 Copy

0 lượt xem

Img 1654874793122 1654949050137 Copy

0 lượt xem

Img 1654874793273 1654949050559 Copy

0 lượt xem

Img 1653470662611 1654948964685

1 lượt xem

Img 1653470662635 1654948964897

1 lượt xem

Img 1653470662659 1654948965036

2 lượt xem

Img 1653470662703 1654948965255

0 lượt xem

Img 1653470662771 1654948965685

2 lượt xem

Img 1653470662883 1654948966409

1 lượt xem

Img 1651269368315 1652343554047

1 lượt xem

Img 1651269368343 1652343554515

2 lượt xem

Img 1651269368369 1652343554918

0 lượt xem

Img 1651269368393 1652343555163

0 lượt xem

Img 1651269368417 1652343555537

0 lượt xem

Img 1651269368442 1652343556158

0 lượt xem

Img 20220401 082825

6 lượt xem

Img 20220401 082822

7 lượt xem

Img 20220401 082823

3 lượt xem

Img 20220401 082827

3 lượt xem

Img 1647558665887 1647567162852

5 lượt xem

Img 1647558665926 1647567163047 1

4 lượt xem

Img 1647558665959 1647567163114

3 lượt xem

Img 1647558665988 1647567163190 1

2 lượt xem

Img 1647558666017 1647567163252 1

2 lượt xem

Img 1647558666049 1647567163330 1

2 lượt xem

Img 1619501299130 1619514395870 1

6 lượt xem

Img 1619501299170 1619514396303 1

3 lượt xem

Img 1619501299199 1619514396444 1

4 lượt xem

Img 1619501299227 1619514396547 1

2 lượt xem

Img 1619501299256 1619514396628 1

3 lượt xem

Img 1619407506869 1619482317117

1 lượt xem

Img 1619407506889 1619482317457

0 lượt xem

Img 1619407506903 1619482317601

0 lượt xem

Img 1619407506918 1619482317788

0 lượt xem

Img 1619407506925 1619482317912

0 lượt xem

Img 1619407506932 1619482318040

1 lượt xem

Img 1619191819280 1619482325312 1

0 lượt xem

Img 1619191819148 1619482324252 1

0 lượt xem

Img 1619191819192 1619482324486 1

0 lượt xem

Img 1619191819207 1619482324632 1

0 lượt xem

Img 1619191819222 1619482324723 1

0 lượt xem

Img 1619191819235 1619482324807 1

0 lượt xem

Img 20210419 081649

0 lượt xem

Img 20210419 081651

0 lượt xem

Img 20210419 081652

0 lượt xem

Img 20210419 081654 1

0 lượt xem

Img 20210419 081654

0 lượt xem

Img 20210419 081655

0 lượt xem

Img 20210405 085839

0 lượt xem

Img 20210405 085851 2

0 lượt xem

Img 20210405 085900

0 lượt xem

Img 20210405 085837

0 lượt xem

Img 20210406 092436

0 lượt xem

Img 20210406 092438

0 lượt xem

Img 20210406 092439

0 lượt xem

Img 20210406 092441

0 lượt xem

Fb Img 1617349676941

0 lượt xem

Fb Img 1617349679822

0 lượt xem

Fb Img 1617349682650

0 lượt xem

Fb Img 1617349685538

0 lượt xem

Fb Img 1617349688816

0 lượt xem

Fb Img 1617349693909

0 lượt xem

Img 20210320 175031

0 lượt xem

Img 20210320 175039

0 lượt xem

Img 20210320 175042

0 lượt xem

Img 20210320 175048

0 lượt xem

Img 20210320 175051

0 lượt xem

Img 20210320 175053

0 lượt xem

Fb Img 1612575243954

0 lượt xem

Fb Img 1612575249646

0 lượt xem

Fb Img 1612575252730

0 lượt xem

Fb Img 1612575256108

0 lượt xem

Fb Img 1612575314689

0 lượt xem

Fb Img 1612575319718

0 lượt xem

Fb Img 1611015942866

0 lượt xem

Fb Img 1611015945696

0 lượt xem

Fb Img 1611015951496

0 lượt xem

Fb Img 1611015957831

0 lượt xem

Fb Img 1611015960820

0 lượt xem

Fb Img 1611015969461

0 lượt xem

Img 20201231 141232

0 lượt xem

Img 20201231 141237

0 lượt xem

Fb Img 1609311981694

0 lượt xem

Fb Img 1609311984809

0 lượt xem

Fb Img 1609311988515

0 lượt xem

Fb Img 1609311991493

0 lượt xem

Fb Img 1609311998284

0 lượt xem

Fb Img 1609312001524

0 lượt xem

132147567 400513514501464 781855522500950297 N

0 lượt xem

132076856 748118269396769 7780875441899557819 N

0 lượt xem

132090367 222019109485843 246077945589956660 N

0 lượt xem

132113754 729532504644716 3038254160595866521 N

0 lượt xem

132122450 420336902495660 5220838160210703060 N

0 lượt xem

132126022 212863327054065 5996134620201953024 N

0 lượt xem

Fb Img 1608384689278

0 lượt xem

Img 20201219 203343

0 lượt xem

Img 20201219 203351

0 lượt xem

Img 20201219 203358

0 lượt xem

Img 20201219 203424

0 lượt xem

Img 20201219 203440

0 lượt xem

Fb Img 1608384723871

0 lượt xem

Fb Img 1608384727763

0 lượt xem

127599640 841315580002006 5755151446275557517 N

0 lượt xem

Fb Img 1608384601174

0 lượt xem

Fb Img 1608384607399

0 lượt xem

Fb Img 1608384611890

0 lượt xem

Fb Img 1608384616838

0 lượt xem

125879870 2951475548433127 7603197686594036158 N

0 lượt xem

125517661 2951475865099762 3706104055600994823 N

0 lượt xem

125517661 2951475865099762 3706104055600994823 N 1

0 lượt xem

125821079 2951475801766435 2841113224760728274 N

0 lượt xem

125885686 3408255112620969 7195257737382431279 N

0 lượt xem

126176218 2865100483721601 2572956151994943358 N

0 lượt xem

120924069 775128893064575 557626064570736737 N

0 lượt xem

121050722 820182771854167 7311972688735454167 N

0 lượt xem

121056043 397845968042483 6859244853217108577 N

0 lượt xem

121058903 2790543664560055 6579815307658200185 N

0 lượt xem

121093370 332129154717231 2604808016650362286 N

0 lượt xem

121102828 351532792569563 950680118448802571 N

0 lượt xem

49344648 2371259606454727 3366302324728266752 N 1

0 lượt xem

49344648 2371259606454727 3366302324728266752 N

0 lượt xem

P 20190121 071334

0 lượt xem

P 20190114 080648

0 lượt xem

P 20190114 074528

0 lượt xem

P 20190114 074518

0 lượt xem

P 20190114 074501

0 lượt xem

P 20190114 074450

0 lượt xem

Img 0148

0 lượt xem

Img 0151

0 lượt xem

Img 0150

0 lượt xem

Img20171002071352

0 lượt xem

Img20171002071339

0 lượt xem

Img20171002071319

0 lượt xem

Img20171002071304

0 lượt xem

Img20171002071245

0 lượt xem

Img20171002071239

0 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

12 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

1 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

1 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

2 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

0 lượt xem

Hội thi dân vũ 2016 2017

1 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

3 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

1 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

0 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

0 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

0 lượt xem

Hình ảnh ngày hội môi trường 2017

2 lượt xem

Img20160930165041

22 lượt xem

Img20160930164659

0 lượt xem

Img20160930164507

2 lượt xem

Img20160930164502

2 lượt xem

Img20160930161749

2 lượt xem

Img20160930161731

0 lượt xem

Img20160905093252

17 lượt xem

Img20160905092921

4 lượt xem

Img20160905092743

2 lượt xem

Img20160905092740

1 lượt xem

Img20160905092733

1 lượt xem

Img20160905092725

2 lượt xem

Img 3202

21 lượt xem

Img 3204

5 lượt xem

Img 3205

1 lượt xem

Img 3208 1

4 lượt xem

Img 3212

4 lượt xem

Img 3240

4 lượt xem

1

24 lượt xem

1

5 lượt xem

1

12 lượt xem

Hình 1

36 lượt xem

Hình 2

3 lượt xem

Hình 3

4 lượt xem

Hình 4

6 lượt xem

Hình 5

2 lượt xem

Hình 2

13 lượt xem

Hình 3

8 lượt xem

Hình 4

15 lượt xem

Hình 5

6 lượt xem

Hình 6

3 lượt xem

Hình 7

1 lượt xem

Hình 1

6 lượt xem

Hình 2

1 lượt xem

Hình 3

2 lượt xem

Hình 4

3 lượt xem

Hình 5

0 lượt xem

Hình 1

3 lượt xem

Hình 2

2 lượt xem

Hình 3

0 lượt xem

Hình 4

0 lượt xem

Hình 5

1 lượt xem

Hình 6

1 lượt xem

Hình 1

5 lượt xem

Hình 2

0 lượt xem

Hình 3

1 lượt xem

Hình 4

0 lượt xem

Hình 5

0 lượt xem

Hình 6

0 lượt xem

Hình 1

5 lượt xem

Hình 2

0 lượt xem

Hình 3

4 lượt xem

Hình 4

3 lượt xem

Hình 5

1 lượt xem

Hình 6

0 lượt xem

Hình 1

8 lượt xem

Hình 2

0 lượt xem

Hình 3

0 lượt xem

Hình 4

0 lượt xem

Hình 5

0 lượt xem

Hình 6

2 lượt xem

Hình 1

5 lượt xem

Hình 2

1 lượt xem

Hình 3

0 lượt xem

Hình 4

1 lượt xem

Hình 5

4 lượt xem

Hình 6

0 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

7 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

3 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

0 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

1 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

4 lượt xem

Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

0 lượt xem
Văn bản PGD

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay882
  • Tháng hiện tại17,684
  • Tổng lượt truy cập1,570,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây