Báo cáo thành tích năm học 2019 - 2020

Thứ tư - 09/12/2020 19:35
PHÒNG GDĐT HUYỆN DẦU TIẾNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
ĐỀ NGHỊ  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
“HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ”
NĂM HỌC 2019-2020
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Bến Súc.
Địa điểm: Ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 02743531777; 
Website: thbensuc.dautieng.edu.vn
Tổng số CBCCVC, NLĐ: 51/36nữ
Tổng số lớp 28 lớp; Tổng số học sinh 1044/512 nữ; Tổng số lớp học 2 buổi/ngày 28 lớp. Tỉ lệ 100%; Tổng số lớp bán trú: 16 lớp; 657 hs/301nữ. Tỉ lệ: 62,5%.
          1. Chức năng, nhiệm vụ được giao
 Giáo dục học sinh tiểu học trên địa bàn xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Chi Bộ: Lãnh đạo các mặt hoạt động của các tổ chức trong đơn vị.
Tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng đội ngũ - chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh, tổ chức công đoàn, chi đoàn, công tác xây dựng Đảng.
          Năm 2018, 2019 chi bộ đạt Trong sạch - Vững mạnh; Bí thư chi bộ (Hiệu trưởng nhà trường) được khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chính quyền chuyên môn: Thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới thực, hiệu quả nâng cao”, với phương châm hành động “Trách nhiệm, Năng động, Sáng tạo” gắn liền với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu” và các cuộc vận động lớn của ngành. Triển khai thực hiện kế hoạch năm học, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, … tập trung chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh, tham gia và tổ chức nhiều phong trào trong giáo viên và học sinh do Phòng GDĐT, Sở GDĐT tổ chức và địa phương phát động.
Các tổ chức đoàn thể: Với sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của chính quyền chuyên môn, tổ chức Công đoàn; Đoàn Thanh niên ; Đội thiếu niên triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình theo chức năng, quyền hạn được quy định gắn liền với hoạt động của đơn vị.
* Kết quả hai năm liền kề
Năm học 2018-2019
- Đơn vị: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Chi đoàn: Xuất sắc
- Liên đội: Xuất sắc
- Chữ thập đỏ: Xuất sắc
Năm học 2019-2020
- Đơn vị: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Chi đoàn: Xuất sắc
- Liên đội: Xuất sắc
- Chữ thập đỏ: Xuất sắc
1.1. Cơ cấu tổ chức
Tổng số CBCCVC, NLĐ là 51/36 nữ. Trường có Chi bộ đảng riêng với 20 đảng viên. Trường có đầy đủ các tổ chức theo quy định và đi vào hoạt động đúng chức năng, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường tiểu học. Trường triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học
Trình độ đội ngũ
- Đại học 26/21nữ
- Cao đẳng 13/10 nữ
- Trung cấp 07/3 nữ
- Không tính 5/2 nữ (3 BV; 2 PV)
1.2. Cơ sở vật chất
Trường hiện có 46 phòng. Trong đó:
Phòng học văn hóa 30 phòng
Phòng làm việc, phòng họp 8 phòng (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, phòng họp, công đoàn, Đội TNTP HCM, Y tế, Truyền thống)
Phòng chức năng 8 phòng (02 vi tính, 01 nhạc, 01nghe nhìn, 02 mỹ thuật, 01thiết bị, 01 thư viện)
Phòng nghỉ giáo viên 3 phòng.
2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng, Chính quyền địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ
học sinh.
Cán bộ quản lý đã được bồi dưỡng vể công tác quản lý. Đã làm công tác quản lý trên 20 năm và từng làm công tác chuyên môn trên 10 năm. Được lãnh đạo và Hội đồng sư phạm tín nhiệm.
Đội ngũ CB-GV-NV có nhiều nhân tố tích cực, làm việc với tinh thần trách nhiệm; Đa phần đều là người địa phương có kinh tế ổn định và an tâm công tác.
Tập thể có sự đoàn kết thống nhất, cùng nhau hoạt động vì nhiệm vụ chung, vì thương hiệu của đơn vị. 
Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, có các phòng học lý thuyết và phòng chức năng với đầy đủ phương tiện thiết bị dạy và học. Giáo viên và học sinh có đủ điều kiện dạy và học.
2.2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi, đơn vị vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Là vùng nông thôn, con em nông dân lao động nên việc học tập của học sinh chủ yếu là kiến thức, kỹ năng do nhà trường giáo dục và rèn luyện, thiếu điều kiện để các em tiếp cận sự phát triển của xã hội.
Trình độ giáo viên chưa đồng đều nên cũng ảnh hưởng một phần nào đến hiệu quả giáo dục.
          II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo những mục tiêu, chỉ tiêu, khối lượng công việc, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị đã đăng ký thi đua từ đầu năm
1. Về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức của CB, GV, NV
Tất cả CB, GV, NV chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương của đơn vị.
Luôn giữ vững lập trường, tư tưởng nghề nghiệp, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng và của Ngành.
2. Về công tác chuyên môn
Triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Thực hiện tốt các chủ đề năm học, tổ chức thành công Hội nghị CBVC, thống nhất thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra. Hằng năm, đều huy động được trẻ 6 tuổi ra lớp đạt tỉ lệ 100% (Năm học 2018-2019 có 241trẻ; Năm học 2019-2020 có 189 trẻ).
Tổ chức tốt các ngày Lễ hội, Tết Trung thu;  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ khác, …
Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành và địa phương tổ chức.
          Ngay từ đầu năm học, trường sắp xếp thời khóa biểu 2 buổi/ ngày linh hoạt cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 (lớp 1 từ tuần 6),  Ban Giám hiệu, Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thực hiện nghiêm túc sổ theo dõi đánh giá lớp linh hoạt cũng như việc soạn giảng theo lịch báo giảng lớp linh hoạt của giáo viên.
Thực hiện nghiêm túc hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm về kết quả học tập của học sinh, sử dụng kết quả đánh giá xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học, khen thưởng, … đúng theo Thông tư 22/2016 /TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Thực hiện chương trình chuyên môn đúng theo kế hoạch năm học. Thực hiện theo chuẩn kiến thức - kỹ năng các môn học.
Lồng ghép, tích hợp việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, BVMT, KNS, … cũng như giáo dục Văn hóa giao thông trong các môn học nhằm giáo dục toàn diện học sinh đảm bảo theo quy định.
Tổ chức kiểm tra như khảo sát đầu năm, GKI; HKI, GKII, cuối năm nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành.
Các phong trào như “ Viết và áp dụng SKKN”; “Văn hay - chữ tốt” kể chuyện “Giải thưởng Sao Khuê”; … và các phong trào Đội cũng được nhà trường chú trọng và đạt được một số kết quả như:
- Việc viết và áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm của đơn vị hằng năm đều đem lại hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng. Năm học 2018-2019 có14 sáng kiến kinh nghiệm tiêu biểu có thể áp dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả trong trường. Được cấp huyện công nhận 05 sáng kiến. Năm học 2019-2020 có12 đề tài sáng kiến cải tiến. Hội đồng chấm xét nhà trường chọn 08 đề tài tiêu biểu có thể áp dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả trong trường tiểu học nộp về Hội đồng chấm xét cấp huyện. Kết quả công nhận 03 đề tài đạt cấp huyện.
- Phong trào thi giáo viên giỏi nhà trường tổ chức hằng năm. Năm học 2018-2019, giáo viên giỏi cơ sở đạt 31giáo viên. Chọn cử 11 GV tham gia dự thi cấp huyện. Kết quả có 08 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi và 01 Tổng Phụ trách Đội giỏi cấp huyện; 02 giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2019-2020 đạt 28 giáo viên giỏi vòng cơ sở. Do năm học này không tổ chức thi giáo viên giỏi vòng huyện nên không có giáo viên tham gia dự thi.
          - Hội giao lưu “Văn hay- chữ tốt” kể chuyện “giải thưởng Sao Khuê”. Nhà trường tổ chức hằng năm nhằm phát động phong trào rèn luyện, phấn đấu học tập trong học sinh. Năm học 2018-2019, vòng trường công nhận và trao giấy khen cho 43 học sinh. Chọn cử 10 học sinh tham gia giao lưu cấp huyện. Kết quả đạt 02 giải nhì; 01 giải ba; 04 giải KK và 02 HS được công nhận đạt danh hiệu. Năm học 2019-2020, vòng trường công nhận và trao giấy khen 50 học sinh. Chọn cử 10 học sinh theo chỉ tiêu giao tiếp tục tham gia hội giao lưu vòng huyện. Kết quả đạt 01 giải nhì; 01 giải ba; 05 học sinh được công nhận cấp huyện. Chọn cử 06 giáo viên tham gia dự thi vòng huyện. Kết quả đạt 01 giải ba; 01 giải khuyến khích; 02 công nhận đạt cấp huyện.
          - Trường thực hiện ngay từ đầu năm học, tổ chức Hội thi Trò chơi dân gian trong các ngày lễ hội khai trường, phát động phong trào tham gia trò chơi dân gian trong sân trường những giờ ra chơi, sinh hoạt tập thể, … tạo cho các học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích. Tổ chức Hội thi vòng trường 05 trò chơi và trao giải I, II, III, KK cho các em. Luyện tập học sinh tham gia Hội thi vòng huyện. Kết quả đạt 02 giải khuyến khích năm học 2018-2019; 03 giải khuyến khích năm học 2019-2020.
          - Phong trào giáo dục thể chất nhà trường luôn quan tâm và chú trọng. Ngoài giờ dạy thể dục theo chương trình. Trường duy trì Thể dục giữa giờ; trò chơi dân gian; điệu múa sân trường; tổ chức HKPĐ vòng trường và trao giải thưởng Nhất; Nhì; Ba; KK cho tất cả các môn thi đấu. Tiếp tục tham gia HKPĐ vòng huyện. Kết quả năm học 2018-2019 đạt 01 giải Nhất và 01 giải nhì môn cờ vua; 01 giải ba 60m; 02 giải nhất và 01 giải 3 môn đá cầu, xếp hạng 7 toàn đoàn. Năm học 2019-2020 đạt 06 giải nhất; 03 giải ba. Xếp hạng 7 toàn đoàn. Trong đó, có 03 HS tiếp tục tham gia thi HKPĐ vòng tỉnh. Kết quả đạt 02 giải nhì (huy chương Bạc), 01 giải ba (huy chương Đồng).
          - Phong trào thi “Nét cọ tuổi thơ” nhà trường phối hợp với Hội đồng đội xã Thanh Tuyền triển khai thực hiện. Tham gia đầy đủ các Hội thi, Hội giao lưu. Kết quả tham gia Hội thi vòng huyện năm học 2018-2019: Giải tập thể đạt 01 giải B; 02 giải C. Giải cá nhân đạt 03 giải A; 03 giải B; 02 giải C và 02 giải Khuyến khích. Năm học 2019-2020: Giải tập thể đạt 01 giải A. Giải cá nhân đạt 03 giải A; 01 giải B; 01 giải C và 10 giải Khuyến khích.
3. Chất lượng giáo dục học sinh cuối năm
Năm học 2018-2019, Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 1028 em, tỉ lệ 97,8%. Học sinh rèn luyện trong hè 18 em, tỉ lệ 2,2%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 200 em, tỉ lệ 100%.
Nhà trường đã điều tra, cập nhật hoàn thành các loại hồ sơ về công tác PCGDTH-CMC; PCGDĐĐT được các cấp kiểm tra và công nhận. Tính theo địa bàn xã Thanh Tuyền, CMC đạt mức 1; PCGDTH đạt mức 3; PC GDTHCS đạt mức 1; PCGDBTH công nhận.
Hiệu quả đào tạo nhà trường:
- Học sinh đầu vào năm học 2014-2015 có 188 HS; (Trong đó tuyển mới 183 hs; Lưu ban khóa trước [2013-2018] 05 hs).
- Năm 2018-2019 học sinh HTCT tiểu học 200 hs.
- Trong khóa 2014-2019, Chuyển đến 42 hs; chuyển đi 24 hs; Lưu ban 06 hs    
- Hiệu quả: 200/(188+42-24) = 97,1%. HTCTTH ĐĐT đạt (200-13)/ 200 = 93,5%
Trong 13 học sinh không đúng độ tuổi có 7 học sinh lưu ban khóa trước; 6 học sinh nơi khác chuyển đến.
Trường giữ vững các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1). Được UBND tỉnh Quyết định công nhận tháng 01/2015. Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cấp độ 3). Được Sở GD&ĐT Quyết định công nhận  tháng 02/2018.
Năm học 2019-2020, Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 799 em, tỉ lệ 97,9%. Học sinh rèn luyện trong hè 17 em, tỉ lệ 2,1%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 228 em, tỉ lệ 100%.
Nhà trường đã điều tra, cập nhật hoàn thành các loại hồ sơ về công tác PCGDTH-CMC; PCGDĐĐT được các cấp kiểm tra và công nhận. Công nhận đạt chuẩn Quốc gia công tác Phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Xóa mù chữ đơn vị xã Thanh Tuyền năm 2019 theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 đạt mức độ 3. Công nhận đạt chuẩn về công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2019 theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/12/2019.
Hiệu quả đào tạo nhà trường:
- Học sinh đầu vào năm học 2015-2016 là 207 hs; Trong đó tuyển mới 202 hs; Lưu ban khóa trước 05 hs. Niên khóa 2015-2020, chuyển đến 59 hs, chuyển đi 28 hs, lưu ban 10 hs. Năm học 2019-2020 học sinh HTCT Tiểu học 228 hs.
- Hiệu quả 228/(207+59-28) = 95,8%. HTCTTH ĐĐT đạt 219/228 = 96,1%.    
- Năm học 2019-2020, Trường được  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương kiểm tra, đánh giá và công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.
4. Xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất
Tổ chức triển khai, quán triệt việc học tập các cuộc vận động do Đảng và nhà nước phát động như: Học tập và làm theo tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thấy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiều cuộc vận động  khác.
Năm học 2018-2019 và 2019-2020 phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường được Phòng GDĐT đánh giá xếp loại xuất sắc; UBND xã Thanh Tuyền Quyết định công nhận Trường học An toàn.
Công tác phát triển đội ngũ nhà trường luôn quan tâm và chú trọng. Hằng năm, Hiệu trưởng rà soát, đối chiếu tất cả các trường hợp giáo viên đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn, nâng lương định kỳ và tất cả chế độ, chính sách cấp phát kịp thời cho CB,GV,NV. Vận động giáo viên tham gia các lớp tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiện tại trường có 04 giáo viên đang theo học Đại học sư phạm hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Thủ Dầu Một. 100% giáo viên nghiêm túc tham gia BDTX, hai năm liền được đánh giá, xếp loại từ Khá trở lên, không có giáo viên đánh giá Trung bình.
a/ Đánh giá xếp loại, phân loại CB, GV, NV
Năm học 2018-2019 đánh giá xếp loại chuẩn Nghề nghiệp giáo viên được xếp loại Tốt 8 GV, tỷ lệ: 20,0%; Khá 32 GV, tỷ lệ: 80,0%. Đánh giá xếp loại viên chức (Đơn vị đánh giá xếp loại 57/58 CB,GV, NV, Hiệu trưởng lãnh đạo ngành đánh giá).
Hoàn thành Xuất sắc16/57,  tỷ lệ  27,6%; Hoàn thành Tốt: 35/57;  tỷ lệ  61,4% Hoàn thành nhiệm vụ:  7/57; tỷ lệ 12,3 %.
Năm học 2019-2020, đánh giá xếp loại chuẩn Nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20/2018/ TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả đạt Tốt 17, tỉ lệ 42,5% ; Khá: 15, tỉ lệ: 37,5%; Đạt: 08, tỉ lệ: 20%. Không có giáo viên đánh giá chưa Đạt. Đánh giá, phân loại viên chức (Đơn vị đánh giá xếp loại 50/51 CB,GV, NV, Hiệu trưởng lãnh đạo ngành đánh giá ).
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 12/50, tỷ lệ 24%; Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 31/50, tỷ lệ 62%; Hoàn thành nhiệm vụ 7/50, tỷ lệ 14%.    
b/ Chăm lo đời sống CB, GV, NV
Cùng với Công đoàn luôn luôn quan tâm chăm lo quyền lợi cho CB, GV, NV, giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách trong năm như: lương, phụ cấp lương, tăng thu nhập , BHXH, BHYT, … quà  trong dịp Tết, thăm viếng khi có hữu sự, ốm đau, tham quan du lịch cuối năm.
5. Công tác xã hội hóa giáo dục
Nhà trường điều tra lập danh sách học sinh nghèo, khó khăn và có hướng giúp đỡ thiết thực. Tham gia các mô hình hoạt động xã hội như “Tết vì người nghèo, Tương thân – tương ái, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Vận động các cơ quan đoàn thể, mạnh thường quân tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng, ngày Lễ, Tết, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, …
Thực hiện chương trình “Quà tết cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…” tổ chức vận động giáo viên, mạnh thường quân quyên góp, kết hợp với tiền nuôi heo đất gây quỹ nhân đạo để giúp học sinh nghèo vui xuân đón Tết; tặng 63 phần quà cho HS nghèo đón xuân Kỷ Hợi. Vận động GV - HS mua tăm tre ủng hộ Hội người mù tỉnh Bình Dương; Ủng hộ lũ lụt: 5.020.000 đ; Ủng hộ quỷ tương trợ tương tế: 7.533.000đ; Ủng hộ GV miền núi khó khăn: 2.900.000 đ. Công tác xã hội của đơn vị đã thực hiện trong 2018-2019 với tổng số tiền là 63.953.000đ (không kể trị giá mô hình góp vốn xoay vòng “Giúp phát triển kinh tế gia đình”).      
Năm học 2019-2020, Công tác xã hội của đơn vị đã thực hiện trong năm với tổng số tiền là 69.765.000đ  (không kể trị giá mô hình góp vốn xoay vòng “Giúp phát triển kinh tế gia đình”).Tổ chức hội thi trang trí và nuôi heo đất với chủ đề “Em yêu biển đảo quê em”. Qua đó phát động phong trào nuôi heo đết qây quỹ tại các lớp, chi Đội. Kết quả có 28/28 chi đội tham gia. Tổng kết phong trào nuôi heo đất được số tiền là 32.947.000đ.
Phối hợp với Y tế trường tích cực tuyên truyền phòng bệnh trong trường học. Tham gia tốt phong trào xanh – sạch – đẹp của trường, hướng dẫn sử dụng cây thuốc nam (2 lượt/1052 HS). Thành lập được tủ thuốc Chữ thập đỏ trong trường học để theo dõi sức khoẻ, cấp thuốc kịp thời cho học sinh cũng như Hội viên của nhà trường, tủ thuốc được bổ sung đầy đủ.
Trồng và chăm sóc cây thuốc nam trong trường học: 40 cây và có tài liệu sử dụng cây thuốc nam. Tham gia tốt phong trào hiến máu nhân đạo: có 04 hội viên tham gia.
Kết hợp với Ban thanh tra Công Đoàn nhà trường kiểm tra vệ sinh thực phẩm căn tin trong trường về khâu bảo quản thức ăn. Có tủ đựng thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra nước uống, nhà vệ sinh.
Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bán hàng đảm bảo về an toàn thực phẩm. Tránh thức ăn ôi, thiu, mốc. Không bán các đồ chơi có tính bạo lực, gây nguy hiểm cho học sinh nên trong năm học vừa qua không có trường hợp ngộ độc thức ăn hay thương tích nào xảy ra.
Tổ chức nói chuyện chuyên đề: “Phòng chống xâm hại và bạo lực đối với trẻ em”. Mời cô Phạm Thị Thúy - chuyên gia tâm lý - Tiến sỹ Xã hội học viện hành chính Quốc gia về trao đổi về vấn đề này. Buổi nói chuyện đã thu hút học sinh toàn trường, GVCN và PHHS tham gia. Qua buổi nói tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại đối với trẻ em, nâng cao nhận thức về pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quyền trẻ em. Trao đổi về các giải pháp phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, các kỹ năng phòng tránh xâm hại đối với trẻ. Tham gia quét dọn, thắp hương bia tưởng niệm di tích lịch sử cấp tỉnh “Vườn Trầu” của xã Long Hòa. Phát động cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng.
 Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trẻ em do Hội Đồng Đội TW phát động. Giáo dục “Văn hóa ứng xử trong nhà trường”, nói không với bạo lực trong học đường. Tổ chức thu bài và tuyển chọn bài dự  thi “Đại sứ văn hóa đọc”.
Tổ chức hội thi “Nét đẹp tuổi thơ – bản lĩnh tài năng” trong toàn Liên Đội. Hội thi đã thu hút 30 thí sinh tham gia. Đây là sân chơi nhằm phát huy tính thẩm mỹ, sáng tạo, … giúp các em được thể hiện  những năng khiếu, bản lĩnh  bản thân, … Từ đó giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, …
Tổ chức hội thi trang trí cây mai, đào mừng xuân Canh Tý 2020. Qua hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát triển tính tính thẩm mỹ, sáng tạo cho các em. Tiếp tục phát huy mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt và Liên đội 3 tốt.Thực hiện công trình măng non.Tổ chức kết nạp Đội cho học sinh lớp 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trao  giấy công nhận chương trình rèn luyện Đội viên hạng ‘‘Măng non cho Đội viên khối 5. Phối hợp tổ chức lễ khai giảng gắn với chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. Vận động mạnh thường quân trao 90 suất học bổng cho học sinh nhèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đ, tổng kinh phí trao là 45.000.000 đ. Trao 40 phần quà mỗi phần trị giá 300.000 đ. Vận động tập thể GV-NV và PHHS ủng hộ gia đình em Nguyên Nhật lớp 4D (mẹ mất, gia đình khó khăn) với số tiền 18.392.000đ.
          6.  Kết quả bình xét Thi đua và khen thưởng
* Năm học 2018-2019
Cá nhân
- Công nhận Lao động tiên tiến 51/58 CB,GV,NV, tỉ lệ: 87,9%.
- UBND tỉnh khen 01 người, tỷ lệ: 1,9%
- CSTĐ cơ sở 06 người, tỷ lệ:  11,7 %
- UBND Huyện khen 24 người, tỷ lệ: 47,1%
- Công nhận LĐTT 21 người, tỷ lệ: 41,2%
Tập thể
- Lao động tiên tiến Huyện khen 03 tổ;
- Công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 tổ;
- Đơn vị được UBND tỉnh Bình Dương công nhận Tập thể lao động xuất sắc;
* Năm học 2019-2020
Cá nhân
- Công nhận Lao động tiên tiến 46/51 CB,GV,NV, tỉ lệ: 90,2%.
- CSTĐ cơ sở 03 người, tỷ lệ 6,5 %
- UBND Huyện khen LĐTT 23 người, tỷ lệ 50,0%
- UBND Huyện Công nhận LĐTT 20 người, tỷ lệ 43,5%
Tập thể tổ
- Lao động tiên tiến Huyện khen 01 tổ;
- Công nhận Lao động tiên tiến 04 tổ;
- Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
* Năm học 2017-2018 và 2018-2019 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được UBND tỉnh Bình Dương công nhận Tập thể lao động xuất sắc;
* Năm học 2019-2020 đơn vị được Phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
III. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG
          Danh hiệu thi đua
Năm học Danh hiệu
thi đua
Số ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.
2017-2018 Công nhận Tập thể
Lao động xuất sắc
Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương
2018-2019 Công nhận Tập thể
Lao động xuất sắc
Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

Trên đây là thành tích mà Trường Tiểu học Bến Súc phấn đấu đạt được trong  năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020, xin báo cáo và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, Kính đề nghị Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho đơn vị./.
              
 
 
Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 7 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Văn Hòa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản PGD

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay848
  • Tháng hiện tại17,650
  • Tổng lượt truy cập1,570,866
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây