Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức

Thứ ba - 20/09/2016 08:59
Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ –viên chức năm học 2016– 2017 của trường tiểu học Bến Súc
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH BẾN SÚC                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  11 /KH-THBS                                                                                        Thanh Tuyền, ngày  19   tháng   9   năm 2016
                                                                                       KẾ HOẠCH
     Về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức
 Năm học 2016-2017
                                                        
       Thực hiện công văn số 03 /HD-PGDĐT ngày 15/8/2016 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng;
       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Trường tiểu học Bến Súc;
       Căn cứ vào tình hình thực tế của trường;
       Trường tiểu học bến Súc đề ra kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ –viên chức năm học 2016– 2017 như sau:
            I. Mục đích yêu cầu
            - Tổ chức đánh giá khách quan, trung thực những ưu điểm, thành tựu và những khuyết điểm, yếu kém của đơn vị trong năm học qua, để đề ra chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới một cách thiết thực hiệu quả.
            - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý‎ giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản l‎ý giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục; nâng cao hiệu quả quản l‎ý Nhà nước về giáo dục đối với các loại hình giáo dục; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ…trong nhà trường.
             II. Nguyên tắc tổ chức 
          - Đảm bảo hình thức dân chủ trực tiếp để công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý và xây dựng đơn vị;
          - Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nội dung theo quy định;
             III. Nội dung tổ chức Hội nghị
            Bám sát hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT, Hội nghị tập trung thực hiện các nội dung  chủ yếu sau:
          - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2015-2016, việc triển khai thực hiện các Quy chế …và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2015-2016, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện,  kế hoạch,  đề ra chỉ tiêu phấn đấu  năm học 2016-2017.
           - Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của CB-GV-NV; giải đáp thắc mắc đề nghị của CB-GV-NV trong đơn vị.
           - Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào của ngành, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức trong nhà trường.
           - Ban thanh tra nhân dân của nhà trường báo cáo kết quả công tác trong năm học qua 
       - Phát động và đăng ký thi đua trong năm học mới.
             IV. Quy trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức:
           1. Hội nghị trù bị lần thứ nhất
           -  Hiệu trưởng nhà trường triệu tập Hội nghị liên tịch để thống nhất mục đích yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch, phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội nghị cán bộ công chức.
         - Chuẩn bị nội dung và thông qua báo cáo dự thảo về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và phương hướng nhiệm vụ năm học mới;
- Qui chế thi đua; báo cáo việc thực hiện ngân sách của nhà trường, việc thu, chi, quỹ tự có, quỹ phúc lợi...
            - Kế hoạch hướng dẫn cách tiến hành Hội nghị từ tổ tiến tới Hội nghị toàn trường;         
           - Thời gian tiến hành lúc 16h30 ngày 19/9/2016.
           2. Hội nghị cấp tổ:
          a) Thành phần: Toàn bộ Cán bộ, viên chức trong tổ.
Chủ trì Hội nghị: Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng Công đoàn chủ tọa (cử thư ký ghi biên bản).
             b) Nội dung Hội nghị:
           - Thông qua toàn bộ các văn kiện Hội nghị ( dự thảo)
- Cán bộ- Viên chức tham gia đóng góp, xây dựng các dự thảo văn kiện.
           - Thông qua và thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn
- Đăng ký thi đua  tập thể Tổ; cá nhân.
          -  Hoàn chỉnh biên bản ; tổng  hợp các ý kiến đóng góp xây dựng,  đề xuất, kiến nghị của Hội nghị nộp về Văn phòng ( Thư ký HĐSP) vào ngày 27/9/2016.
- Thời gian tiến hành Hội nghị CB-VC cấp Tổ vào lúc 16giờ 30 ngày 22/9/2016.
          3. Hội nghị trù bị lần thứ hai
         a) Thành phần: Toàn bộ Cán bộ- Viên chức của trường
          b) Nội dung:
          - Thông qua toàn bộ Văn kiện Hội nghị đã được chỉnh sửa, đóng góp xây dựng, đăng ký thi đua từ cấp Tổ;
         - Thông qua chỉ tiêu phấn đấu và đăng lý thi đua toàn đơn vị.
         - Đóng góp, bổ sung , xây dựng và hoàn thiện văn kiện.
         - Giới thiệu và thống nhất Chủ trì Hội nghị, Thư ký Hội nghị.
          - Phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị chính thức;
           c) Thời gian tiến hành lúc 7h30, sáng thứ 7( 01/10/2016)
          4. Hội nghị Cán bộ-Viên chức chính thức:
          a) Thành phần: Toàn bộ cán bộ, viên chức của trường.
            b) Chương trình Hội nghị:
             - Báo cáo tóm tắt  kết quả thực hiện Nghị Quyết năm học 2015-2016 và  phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017;
            - Công khai tài chính; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ;
            -  Báo cáo kết quả Hội nghị cấp Tổ;
           -  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2015-2016 và phương hướng hoạt động năm học 2016-2017;
 • Hội nghị thảo luận;
 • Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn giải trình ý kiến; (nếu có)
 • Đại biểu cấp trên phát biểu;
 • Tiếp thu ý kiến chỉ đạo;
 • Thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ-Viên chức năm học 2016-2017;
 •  Hội nghị biểu quyết Nghị quyết Hội nghị CB-VC;
 • Hiệu trưởng;  Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN ký kết giao ước thi đua;
 • Chào cờ và bế mạc Hội nghị .
 c) Thời gian tiến hành:  Lúc 7giờ30, ngày 08/ 10/ 2016
 
       Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2016-2017 của trường tiểu học Bến Súc. Tất cả CB,GV,CNV toàn trường thực hiện nghiêm túc và báo cáo đúng thời gian quy định.
     Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GDĐT;(b/cáo)
-CB,GV,CNV;(t/hiện)                                                                                                                      (Đã ký)
-Mail nội bộ;(t/hiện)                                                                                                                   Lê Văn Hòa
-Lưu VP, V5.
 
 Nhấp vào đây để tải về
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 5
 •   Máy chủ tìm kiếm 1
 •   Khách viếng thăm 4
 
 •   Hôm nay 459
 •   Tháng hiện tại 34,799
 •   Tổng lượt truy cập 1,461,851